INNE BADANIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ORAZ DIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ

– badania detektywów  150 zł

– badania strażników miejskich (gminnych)

– badania ochotniczej straży pożarnej

– badania inspektorów transportu drogowego

– badania górników

– badania do zawodów prawniczych: asesorzy, prokuratorzy, sędziowie, kandydaci na aplikację, kuratorzy 150 zł

– badania pracowników ochrony  150 zł

– badania pracowników zabezpieczenia technicznego  150 zł

– badania płetwonurków

– orzecznictwo psychologiczne

– diagnostyka psychologiczna (pełna)  200 zł

– konsultacje psychologiczne  80 zł

– poradnictwo psychologiczne

AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH:

Ochrona i detektywi:
– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
– Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.
– Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy i komornicy
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
– Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych
kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
– Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. i zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
– Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r Prawo o prokuraturze
– Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań
lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego