INNE BADANIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII ORAZ DIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ

– badania detektywów 

– badania strażników miejskich (gminnych)

– badania ochotniczej straży pożarnej

– badania inspektorów transportu drogowego

– badania górników

– badania do zawodów prawniczych: asesorzy, prokuratorzy, sędziowie, kandydaci na aplikację, kuratorzy 

– badania pracowników ochrony  

– badania pracowników zabezpieczenia technicznego 

– badania płetwonurków

– orzecznictwo psychologiczne

– diagnostyka psychologiczna (pełna)  

– konsultacje psychologiczne  

– poradnictwo psychologiczne