Badania kierowców

BADANIA KIEROWCÓW  

transportu drogowego (zawodowych uprawniające do uzyskania świadectwa kierowcy)

pojazdów uprzywilejowanych

instruktorów i egzaminatorów (kandydatów oraz wykonujących pracę na stanowisku)

Orzeczenie ważne jest przez 5 lat dla kierowców do 60 – tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60 – tego roku życia. Przy jednorazowym badaniu kierowca może uzyskać kilka orzeczeń np. do pracy na stanowisku kierowcy oraz dla kandydata na kierowcę wyższych kategorii (wszystkie dodatkowe orzeczenia są w cenie jednego badania).

– którym zatrzymano prawo jazdy z powodu przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, za jazdę po alkoholu bądź innych środkach psychoaktywnych

sprawców wypadków drogowych (Orzeczenie nie określa terminu ważności).

BADANIA KIEROWCÓW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH  

osoby nie zatrudnione na stanowisku kierowcy, które w ramach obowiązków służbowych prowadzą pojazd kat. B np. przedstawiciele handlowi

Badanie psychologiczne jest składową badań lekarskich (konsultacją do badań dla lekarza medycyny pracy). Po badaniu osoba otrzymuje zaświadczenie o przeprowadzonej konsultacji, które powinna przedłożyć lekarzowi medycyny pracy przeprowadzającym badania (lekarz ten powinien wydać wcześniej skierowanie na konsultację psychologiczną z informacją co chce mieć zbadane przez psychologa). Psycholog nie określa terminu kolejnego badania, robi to lekarz orzecznik.

BADANIA OPERATORÓW  

– wózków widłowych

– koparek

– suwnic

– żurawi wieżowych

– sprzętu specjalistycznego

 

 

 

DIAGNOZIS to pracownia w Opolu, która wykonuje badania kierowców i operatorów. Tego typu testy psychologiczne to profesjonalne badania, które składają się z kilku części. Mają one ocenić osobowość osoby poddającej się badaniu, a także jej sprawność intelektualną, spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, zdolność do koncentracji czy szybkość podejmowania decyzji. Podstawy prawne normujące konieczność wykonywania tego typu badań to m.in. rozporządzenia Ministra Zdrowia i ustawy o służbie medycyny pracy, transporcie drogowym czy o kierujących pojazdami.

Tego typu badania dotyczą zawodowych kierowców transportu drogowego, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów i egzaminatorów (zarówno kandydatów, jak i wykonujących pracę na tym stanowisku), a także osób, którym zatrzymano prawo jazdy z powodu przekroczenia dozwolonej liczby punktów karnych oraz sprawców wypadków drogowych. Do poradni DIAGNOZIS w Opolu mogą też zgłosić się kierowcy pojazdów służbowych, czyli osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy, które w ramach obowiązków służbowych prowadzą pojazd kat. B (dotyczy to np. przedstawicieli handlowych). Oferujemy też badania operatorów – wózków widłowych, koparek, suwnic, żurawi wieżowych i sprzętu specjalistycznego.

Badania kierowców i operatorów w DIAGNOZIS

Badania kierowców w Opolu wykonywane w poradni DIAGNOZIS uprawniają do uzyskania świadectwa kierowcy, a także operatora, a więc sprawdzą się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Atutem skorzystania z oferty DIAGNOZIS jest krótki czas oczekiwania – wykonujemy testy praktycznie od ręki. Gwarantujemy profesjonalizm oraz przystępne ceny. Badanie psychologiczne jest składową badań lekarskich, dlatego bezpośrednio po jego wykonaniu otrzymuje się zaświadczenie o przeprowadzonej konsultacji, które należy przedłożyć lekarzowi medycyny pracy.

Aby badania pozwoliły uzyskać wynik odzwierciedlający faktyczny stan rzeczy, na badania należy zgłosić się zdrowym i wypoczętym. Osoby noszące okulary powinny wziąć je ze sobą. W przypadku testów na kierowcę lub operatora maszyn w ruchu przestrzennym należy zrezygnować z jedzenia na trzy godziny przed badaniem. Do poradni trzeba wziąć dowód osobisty, prawo jazdy (w przypadku kierowców), skierowanie na badanie (w zależności od celu badania), a także dane potrzebne do wystawienia rachunku. Badania kierowców oraz operatorów w DIAGNOZIS to oferta dedykowana wszystkim mieszkańcom Opola i okolicznych miejscowości – zarówno zakładom pracy, jak i osobom prywatnym.