BADANIA NA BROŃ I OBRÓT MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI

– do posługiwania się bronią (myśliwską, sportową)  200 zł

– obrotu materiałami wybuchowymi  150 zł

– nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych  150 zł

W przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań. Wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.

Badania do obrotu materiałami wybuchowymi oraz do nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych powtarza się co 5 lat.

AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH:

– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
– Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
– Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
– USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
– Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.
– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
– Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz.U.z 2016 r.poz. 171), w zw. z art.106 n § 9 ustawy z dn. 27.07. 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm.), dotyczące oceny zdolności do pełnienia obowiązków asesora sądowego
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

DIAGNOZIS to pracownia w Opolu, która wykonuje kompleksowe badania na broń. Zaświadczenia o ukończeniu takich testów mogą być przydatne do celów ochrony osobistej, a także łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich czy szkoleniowych. Podstawy prawne badań psychologicznych tego typu regulują rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Ministra Infrastruktury, a także ustawy – m.in. o ochronie osób i mienia, usługach detektywistycznych czy o broni i amunicji. Ostatnie rozporządzenie pochodzi z 2015 roku.

Proponujemy badania sprawdzające zdolność do posługiwania się bronią (myśliwską oraz sportową), obrotu materiałami wybuchowymi, a także nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych. Najpierw wykonuje się badania psychologiczne, które mają na celu wykluczenie zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, które uniemożliwiają posługiwanie się tego typu niebezpiecznym sprzętem. Podczas testów ocenia się poziom umysłowy osoby poddającej się badaniu, jej osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Oferta poradni DIAGNOZIS

Na badanie należy zabrać dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport). Osoby noszące okulary bądź soczewki kontaktowe powinny wziąć je ze sobą. Po badaniu psychologicznym należy wykonać badania lekarskie (m. in. psychiatryczne, okulistyczne i ogólne). Korzystając z oferty poradni DIAGNOZIS, mogą Państwo liczyć na bardzo przystępne ceny. Badania na broń w naszej placówce wahają się od 150 do 200 zł. Serdecznie zapraszamy do nas wszystkich zainteresowanych wykonaniem tego typu testów, którzy mieszkają w Opolu bądź okolicy. Termin testów można ustalić telefonicznie, a także wysyłając wiadomość pod adres e-mail, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

Naszym celem jest zapewnienie klientom najwyższego poziomu usług psychologicznych i lekarskich. Wykonywane przez nas testy nie trwają długo i zazwyczaj wykonujemy je od ręki. W przypadku broni myśliwskiej nie trzeba okresowo powtarzać badań, takie testy wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń. W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co pięć lat – podobnie, jak badania do obrotu materiałami wybuchowymi oraz do nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych.