lek. med. Jadwiga Bernaś – Błaszczyk

+48 509 702 221

– badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) 

– badania kierowców

– badania pracowników ochrony

– badania do pozwolenia na broń

– badania zawodów prawniczych

– badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące

– badania uczniów, studentów

– wystawianie i aktualizacja książeczek sanitarno – epidemiologicznych

– konsultacje w zakresie chorób zawodowych

– współpraca z zakładami pracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników

Stała współpraca z innymi lekarzami specjalistami (okulista, neurolog, psychiatra, laryngolog)

Pracownia DIAGNOZIS w Opolu świadczy kompleksowe usługi z zakresu medycyny pracy. Proponujemy profesjonalne badania psychologiczne i lekarskie, które wykonuje kwalifikowany lekarz współpracujący z innymi lekarzami specjalistami (okulistą, neurologiem, psychiatrą czy laryngologiem). Gwarantujemy Państwu rzetelną wiedzę i fachowe podejście do każdej osoby poddającej się testom w naszej pracowni.

W ofercie pracowni DIAGNOZIS znajdują się badania profilaktyczne pracowników z różnych zakładów pracy, a także kierowców, uczniów i studentów, pracowników ochrony oraz osób wykonujących zawody prawnicze. Wykonujemy też badania do pozwolenia na broń oraz osób narażonych na promieniowanie jonizujące. W większości przypadków badania lekarskie poprzedzone są profesjonalnymi testami psychologicznymi, które mają na celu wykluczenie zaburzeń funkcjonowania psychologicznego. Wszelkie odchylenia od normy mogą uniemożliwić pracę na konkretnym stanowisku.

Pozostały zakres usług – badania lekarskie w DIAGNOZIS

Badania lekarskie odnoszą się do wszystkich pracowników bez względu na zajmowane przez nich stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Zasadniczo dzieli się je wstępne, okresowe i kontrolne. Te pierwsze przeprowadza się w momencie przyjęcia pracownika do pracy – wymagane jest wówczas aktualne orzeczenie lekarskie orzekające, że nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do zatrudnienia pracownika na określonym stanowisku. Badania okresowe są wykonywane regularnie w trakcie zatrudnienia (w terminach wyznaczonych przez lekarza), natomiast testy kontrolne dotyczą pracowników po chorobie, która trwała dłużej niż trzydzieści dni (co ważne, bez znaczenia jest przyczyna niezdolności do pracy).

W DIAGNOZIS zajmujemy się też wystawianiem i aktualizacją książeczek sanitarno-epidemiologicznych oraz w razie konieczności świadczymy konsultacje w zakresie chorób zawodowych. Prowadzimy stałą współpracę z zakładami pracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników, choć mogą zgłaszać się do nas również osoby prywatne, które potrzebują testów z zakresu medycyny pracy np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zapraszamy osoby dorosłe oraz uczniów z okolic Opola i okolicznych miejscowości. Gwarantujemy profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług. Można skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.